Befinner sig din fastighet utanför kommunens gränser för kommunalt vatten och avlopp måste borra vattenbrunn på egen hand för att få tillgång till färskt, rinnande vatten.

För att få detta så bra som möjligt krävs en del tanke och planering innan arbetet påbörjas.

Brunnens placering är mycket viktig. Dels för att råvattnet ska ha så bra kvalitet som möjligt, men även för att brunnen ska ha ett bra skydd från yttre påverkan.

Om du jämför en borrad brunn med en grävd så har ofta borrade brunnar en säkrare vattentillgång samtidigt som de löper större risk att få in salt i grundvattnet. Grävda brunnar är dessutom mycket känsligare i torrperioder och kan därmed sina på vatten dessa perioder.

Vill du läsa lite mer ingående vad du bör tänka på när du ska anlägga en brunn kan du läsa Livsmedelsverkets handbok för enskilda brunnar.