För höga halter av radon i inandningsluften i bostäder är en vanlig orsak till lungcancer. Om du utfört en radonmätning och då sett att du har för höga halter av radom måste detta saneras. Kommer radonet från marken under fastigheten kan et åtgärd vara att suga bort gasen med hjälp av fläktar och kommer det via vattnet får du bort det med hjälp av vattenfilter.

När det gäller radongas som utsöndras från väggarna, som exempelvis är byggda av blåbetong, är inte ventilation den bästa lösningen. I dessa fall rekommenderas så kallad radontapet för att ta bort detta från luften. En radontapet appliceras enkelt på väggarna och tätar dessa från att ge ifrån sig någon gas. Det är enkelt och inte speciellt dyrt, men är det den metod som tar bort mest radongas. Dessutom ökar inte energiförbrukningen som den gör vid ventilation genom fläktar eller självdrag.