Transformatorer använda i elsystem och syftet med dem är att omvandla spänningen och strömmen till andra värden som behövs. Exempelvis kan vägguttagets 230 volt omvandlas till 12 volt för att driva en apparat som är konstruerad för den spänningen.

Utöver standardtransformatorer finns det olika typer. Ett exempel är transformator med P-spole, vilket är en transformator med inbyggd jordslutningsreaktor.

Vill du vara lite mer noggrann med brandsäkerhet och miljömedvetenhet finns transformatorer med FR3-olja. FR3-olja är en brandhämmande isolations- och kylolja producerad av naturliga estrar. Oljan är 100% nedbrytbar och transformatorer med den tål högre belastningar över längre tid jämfört med alternativa transformatorer.

Sedan finns det möjlighet att sätta ett förhöjt skydd på transformatorerna, så att det blir en högre grad av säkerhet. Det är vanligt förekommande nära och inuti byggnader.