Så kallade nätstationer, eller transformatorstationer, används av elbolag för eldistribution. Ofta är det på mellanspänningsnivåerna 12kV, 24kV och 36kV som nätstationer används mest.

Alla ingående komponenter i en nätstation testas och kontrolleras kontinuerligt, så att de följer de standardkrav som gäller. I och med den garanterade säkerheten som finns kring stationerna placeras de ofta på platser som är tillgängliga för allmänheten.

Vanliga nätstationer används ofta för bostäder. Större elkunder som mindre industri och företag kan ofta ha specialanpassade stationer. Lantbruk har ofta något som kallas satellitstationer.

Nätstationer finns som plåtstationer och som betongstationer. Dessutom kan de delas upp i inomhus- och utomhusbetjänade stationer. Skillnaden mellan dessa är att i utomhusbetjänade stationer sker arbetet med dessa utomhus genom olika luckor som öppnas. De inomhusbetjänade stationerna kan de som arbetar gå in i och utföra arbetsuppgifterna inomhus.