Om du tänkt bygga en altan på egen hand finns det en hel del att planera och tänka på. Det kan röra sig om allt från att sätta grunden och plintar, bygga regelverket, lägga trall samt bygga trappa och inklädnad av altanen.

Se också över vad du behöver för verktyg och maskiner. Har du inte allt får du antingen köpa eller hyra. När det gäller byggmaskiner finns det ett brett utbud hos olika maskinuthyrare.

Börja med att bestäm placering av altanen och om den ska ha tak, staket, vindskydd eller eluttag. Det är viktigt att du under byggnationen förbereder för allt detta. Det kan också vara att exempelvis tag eller högt staket kräver bygglov, så var noga med att hålla kontakt med din hemkommun kring sådana frågor.

När det gäller material till altanen är det vanligast med tryckimpregnerat virke, cederträ och lärkträ.

När du sedan ska börja bygga inleder du arbetat med att märka upp hur altanen ska byggas med linor och vattenpass. Ta sedan bort all jord och ersätt den med sand eller finkorning kross. Där gräver du sedan ner plintarna med max två meters avstånd.

På dessa plintar börjar du sedan bygga regelverket för altanen. För en mer detaljerad beskrivning över hur du kan bygga rekommenderas instruktioner som Byggmax bjuder på.